با توجه به چندین گزارش از تاثیر پذیری سیستم عامل QTS به بدافزار Zerologon  در صورت آلودگی این بدافزار می تواند با دستکاری مجوزهای دسترسی سیستم امکان دورزدن سیستم امنیتی دستگاه و در نهایت نفوذ هکرها به آن را فراهم سازد. این آلودگی شامل دستگاه هایی می شود که با استفاده از سرویس Microsoft Networking عضو یک دامین ماکروسافتی شده اند و این بدافزار می تواند از طریق سیستم عامل های ویندوز به ذخیره سازها سرایت کند.

011 1024x498 - هشدار امنیتی - بد افزار Zerologon

راهکار جلوگیری از نفوذ Zerologon

شرکت کیونپ با شناسایی کامل این بدافزار و ایجاد راهکار جلوگیری از نفوذ آن به کاربران خود پیشنهاد می کند تا در کوتاه ترین زمان سیستم عامل دستگاه های خود را به نسخه های زیر بروزرسانی کنند.

• QTS 4.5.1.1456 build 20201015 and later
• QTS 4.4.3.1439 build 20200925 and later
• QTS 4.3.6.1446 Build 20200929 and later
• QTS 4.3.4.1463 build 20201006 and later
• QTS 4.3.3.1432 build 20201006 and later

قابل ذکر است، سیستم عامل QES به این بدافزار آلوده نمی شود.