آدرس ما :

تهران ،خیابان ولیعصر,بلوار کشاورز بعد از فلسطین ابتدای کبکانیان  پلاک3

تلفن تماس :

88226884 (021) -09369735167

info@raynegar.com

ساعات کاری :

شنبه تا چهارشنبه       ۰9.۰۰ - 18.۰۰
پنجشنبه        ۰9.۰۰ - 16.۰۰

بارای نگار

در ارتباطباشید

 

جهت  طراحی و اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات در کنار شما هستیم 

ارسال پیام

  cropped-04ed5e38-9a66-4dca-b5c0-a6a6c59f858d-1
  cropped-04ed5e38-9a66-4dca-b5c0-a6a6c59f858d-1
  cropped-04ed5e38-9a66-4dca-b5c0-a6a6c59f858d-1
  cropped-04ed5e38-9a66-4dca-b5c0-a6a6c59f858d-1
  cropped-04ed5e38-9a66-4dca-b5c0-a6a6c59f858d-1
  cropped-04ed5e38-9a66-4dca-b5c0-a6a6c59f858d-1