Showing 1–16 of 25 results

TS-977XU-RP_1200-4G (1)

QNAP TS-432PXU-RP-2G

ریال860,000,000
RS 820 RP4bay1

ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی +Synology RackStation ​RS820RP

ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی DiskStation DS218play

ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی Synology DiskStation DS218play

ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی Synology DiskStation DS418

ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی Synology DiskStation DS418

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-1673AU-RP-16G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-1673AU-RP-16G

ریال2,250,000,000
QNAP TS-230

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-230

ریال140,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-231P3-2G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-231P3-2G

ریال220,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل QNAP TS-431P3-2Gذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431P3-2G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-431P3-2G

ریال340,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-873AU-RP-4G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-873AU-RP-4G

ریال1,680,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-251D-2Gذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-251D-2G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-251D-2G

ریال260,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-253D-4Gذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-253D-4G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-253D-4G

ریال280,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431X

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431X

ریال330,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل QNAP TS-1283XU-RP E2124 8G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل QNAP TS-1283XU-RP E2124 8G

ریال1,670,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل QNAP TS-863XU-RP 4G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل QNAP TS-863XU-RP 4G

ریال965,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل QNAP TS-873U-RP 8G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل QNAP TS-873U-RP 8G

ریال1,010,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه QNAP TVS-1272XU-RP I3 4G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل QNAP TVS-1272XU-RP I3 4G

ریال1,750,000,000