این محصول نیاز به تکمیل اطلاعات و بررسی سئو دارد .محتوا نوشته شود و چراغ های سئو سبز شوند

Showing 1–16 of 29 results

TES-3085U (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TES-3085U-D1548-16GR

4,250,000,000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپQNAP TS-1232XU-RP 4G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-1232PXU-RP 4G

1,000,000,000 ریال
TS-EC1280U-E3-4GE-R2

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-1253BU-RP-4G

1,300,000,000 ریال
TS-1253DU-RP_4G (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-1253DU-RP 4G

150,000,000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-1673AU-RP-16G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-1673AU-RP-16G

2,250,000,000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-231P3-2G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-231P3-2G

220,000,000 ریال
TS-332X_2G (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-332X-2G

230,000,000 ریال
453Be (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-453Be 2G

480,000,000 ریال
TS-453D_4G (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-453D-4G

360,000,000 ریال
TS-453DU-RP

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-453DU-RP-4G

970,000,000 ریال
TS-473-4G (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-473 4G

610,000,000 ریال
TS-653D_4G (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-653D-4G

730,000,000 ریال
853DURP

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-853DU- RP 4G

1,000,000,000 ریال
TS-873 (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-873A- 8G

760,000,000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-873AU-RP-4G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-873AU-RP-4G

1,580,000,000 ریال
TS-977XU-RP_1200-4G (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-977XU-RP-1200-4G

1,680,000,000 ریال