ذخیره ساز کیونپ(QNAP)

ذخیره ساز کیونپ(QNAP) یکی از بهترین و کار آمد ترین  دستگاه های  آرشیو اطلاعات

در سازمان ها و ارگان های مختلف و حتی  دفاتر کار کوچک و اداره جات است.

ذخیره ساز کیونپ(QNAP) از بهترین وکارآمد ترین گزینه های حفظ اظلاعات شما در شبکه میباشد.

QNAP  یک شرکت تایوانی  تولید کننده  تجهیزات شبکه میباشد .

 

Showing 1–16 of 84 results

feature

TS-435XeU کیونپ

410,000,000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP - TS-463U-RP-4G

ذخیره ساز تحت شبکه TS-431XeU

3,300,000,000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TS-432XU-RP-2G

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TS-432XU-RP-2G

500,000,000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TS-832XU-RP-4G

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TS-832XU-RP-4G

800,000,000 ریال
TES-3085U (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TES-3085U-D1548-16GR

4,250,000,000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپQNAP TS-1232XU-RP 4G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-1232PXU-RP 4G

1,000,000,000 ریال
TS-EC1280U-E3-4GE-R2

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-1253BU-RP-4G

1,300,000,000 ریال
TS-1253DU-RP_4G (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-1253DU-RP 4G

150,000,000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-1673AU-RP-16G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-1673AU-RP-16G

2,250,000,000 ریال
QNAP TS-230

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-230

140,000,000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-231P3-2G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-231P3-2G

220,000,000 ریال
TS-332X_2G (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-332X-2G

230,000,000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل QNAP TS-431P3-2Gذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431P3-2G

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-431P3-2G

340,000,000 ریال
453Be (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-453Be 2G

480,000,000 ریال
TS-453D_4G (1)

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-453D-4G

360,000,000 ریال
TS-453DU-RP

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QNAP TS-453DU-RP-4G

970,000,000 ریال